congaidep
Cờ nhanh: 1438 W3191D64L3778
Cờ chậm: 1509 W1008D77L1140)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win shuiyan (1485) congaidep (1494) 38S
2 win dfgh (1381) congaidep (1482) 25S
3 lose congaidep (1493) Nguyenleanh (1633) 56S
4 lose congaidep (1505) Nguyenleanh (1621) 44S
5 win congaidep (1491) nhung5b (1445) 24S
6 lose congaidep (1507) danhcotuong9 (1476) 35S
7 lose congaidep (1521) nambinh (1568) 61S
8 lose nambinh (1553) congaidep (1536) 27S
9 lose congaidep (1550) cotien (1600) 31S
10 lose cotien (1585) congaidep (1565) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congaidep, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames