cocongphu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2028 W1442D281L1460)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cocongphu (2010) bogiadt (2081) 64S
2 lose bogiadt (2067) cocongphu (2024) 56S
3 lose cocongphu (2043) hp_noi (1911) 64S
4 lose phucloc (1982) cocongphu (2081) 60S
5 lose cocongphu (2092) phuchuy123 (2239) 36S
6 win cocongphu (2079) LONGVICHEM78 (2002) 22S
7 lose LONGVICHEM78 (1983) cocongphu (2098) 32S
8 lose notoothtiger (2173) cocongphu (2112) 24S
9 win cocongphu (2093) phuchuy123 (2221) 27S
10 win Ngocnam (2021) cocongphu (2079) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cocongphu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames