cochien4470
Cờ nhanh: 1408 W71D1L95
Cờ chậm: 1539 W558D37L723)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose metroi (1521) cochien4470 (1556) 76S
2 win cochien4470 (1541) metroi (1536) 36S
3 lose Anh_Dung (1615) cochien4470 (1555) 23S
4 win cochien4470 (1539) Hoangty_69 (1547) 8S
5 win dang_cap (1522) cochien4470 (1524) 21S
6 win dang_cap (1538) cochien4470 (1508) 38S
7 lose hoanh333 (1570) cochien4470 (1522) 23S
8 lose cochien4470 (1531) trongkhanh (1755) 28S
9 lose trongkhanh (1746) cochien4470 (1540) 23S
10 win maikanhluong (1525) cochien4470 (1524) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cochien4470, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames