cli1234
Cờ nhanh: 1299 W8878D85L20342
Cờ chậm: 1423 W3D0L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose simitran41 (1383) cli1234 (1277) 40F
2 lose honghoa787 (1413) cli1234 (1289) 7F
3 lose hasynguyen (1420) cli1234 (1301) 13F
4 lose Tuanduong (1470) cli1234 (1312) 25F
5 lose MrBean888888 (1384) cli1234 (1326) 25F
6 lose Dai_ca (1349) cli1234 (1341) 23F
7 win MsBean (1295) cli1234 (1326) 10F
8 lose Baotuyet (1607) cli1234 (1342) 35F
9 lose ntrongm (1460) cli1234 (1354) 22F
10 lose nsp (1485) cli1234 (1366) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cli1234, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames