bop
Cờ nhanh: 1697 W2966D488L3845
Cờ chậm: 2003 W1084D305L1301)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Dadalili (2012) bop (1712) 43F
2 win bop (1693) ngoctu (1811) 22F
3 lose ngoctu (1798) bop (1706) 64F
4 lose tamtang07 (1844) bop (1718) 38F
5 lose bop (1729) tongky217 (1897) 45F
6 win bop (1714) nguoixala (1696) 45F
7 win becon (1666) bop (1700) 36F
8 lose Thaisalem (1747) bop (1714) 31F
9 lose bop (1729) Thaisalem (1732) 37F
10 lose chanchet15 (1932) bop (1750) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames