binhenrry
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1457 W80D6L114)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bintin0707 (1517) binhenrry (1471) 31S
2 lose bintin0707 (1502) binhenrry (1486) 17S
3 win hau_nguyener (1530) binhenrry (1469) 75S
4 win Chong (1428) binhenrry (1454) 1S
5 lose binhenrry (1470) trubui1103 (1442) 26S
6 lose thangloi57 (1543) binhenrry (1484) 50S
7 win binhenrry (1466) thangloi57 (1561) 41S
8 lose Gainhaque (1506) binhenrry (1481) 76S
9 win Gainhaque (1523) binhenrry (1464) 31S
10 win exoticlov3r (1491) binhenrry (1447) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by binhenrry, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames