bi414
Cờ nhanh: 1481 W1D0L2
Cờ chậm: 1552 W2398D290L2282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win akd_96 (1538) bi414 (1536) 35S
2 lose tommylxip (1482) bi414 (1554) 43S
3 win bi414 (1538) velokie (1565) 47S
4 lose xichbich (1490) bi414 (1556) 61S
5 win bi414 (1542) thunhan78 (1507) 57S
6 win voluc1 (1482) bi414 (1528) 50S
7 win bi414 (1510) dai_quang63 (1599) 19S
8 lose bi414 (1524) dai_quang63 (1585) 29S
9 lose lim99 (1492) bi414 (1541) 8S
10 lose bi414 (1557) thucvt67 (1545) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bi414, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames