bestone
Cờ nhanh: 1561 W1191D60L2800
Cờ chậm: 1682 W1373D287L1844)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Coungvi (1632) bestone (1668) 1S
2 win bestone (1656) rikioh1 (1524) 40S
3 win rikioh1 (1536) bestone (1644) 28S
4 win CYC (1520) bestone (1632) 56S
5 win CYC (1533) bestone (1619) 81S
6 lose bestone (1644) truong_voky (1743) 30S
7 lose bestone (1662) axfhb (1577) 22S
8 win bestone (1642) ankhang74 (1781) 35S
9 lose Affordable (1868) bestone (1661) 75S
10 lose feifan5 (1625) bestone (1678) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bestone, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames