bestone
Cờ nhanh: 1658 W1176D60L2752
Cờ chậm: 1718 W1012D195L1421)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ben2013 (1775) bestone (1748) 27S
2 win DaoDuc (1728) bestone (1716) 27S
3 draw TanPhongREI (1855) bestone (1708) 27S
4 draw TanPhongREI (1864) bestone (1699) 13S
5 lose bestone (1735) so (1668) 43S
6 win langtu_qb (1771) bestone (1699) 71S
7 lose DongGiao (1816) bestone (1711) 31S
8 lose bestone (1735) nudaigia (1867) 67S
9 win bestone (1706) Easy2lose (1663) 88S
10 draw luub (1730) bestone (1706) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bestone, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames