beeonline
Cờ nhanh: 1498 W2D0L2
Cờ chậm: 1616 W2056D277L1995)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose wsws1 (1645) beeonline (1631) 53S
2 win beeonline (1614) wsws1 (1662) 35S
3 win friendswood (1613) beeonline (1598) 32S
4 win beeonline (1582) marksoh (1599) 37S
5 draw marksoh (1599) beeonline (1582) 27S
6 lose beeonline (1608) fops (1697) 39S
7 lose beeonline (1638) fops (1667) 34S
8 lose beeonline (1655) tuw48 (1606) 12S
9 win tuw48 (1621) beeonline (1640) 60S
10 lose kwok (1683) beeonline (1655) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by beeonline, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames