bacbasaigon
Cờ nhanh: 1475 W0D0L2
Cờ chậm: 1578 W2091D230L2367)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bacbasaigon (1563) hienphm (1534) 22S
2 win yte (1693) bacbasaigon (1543) 18S
3 win giagia1949 (1411) bacbasaigon (1531) 21S
4 lose VienVu (1541) bacbasaigon (1547) 23S
5 lose bacbasaigon (1562) phamgl (1568) 58S
6 draw phamgl (1568) bacbasaigon (1562) 105S
7 lose davangvo (1797) bacbasaigon (1571) 7S
8 win bacbasaigon (1559) AN_ngyen (1457) 43S
9 win AN_ngyen (1470) bacbasaigon (1546) 56S
10 win bacbasaigon (1528) ngnthanh2003 (1617) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bacbasaigon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames