aussie
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1422 W3518D461L3511)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose aussie (1435) backhanh (1526) 36S
2 lose aussie (1450) aznblinkers (1468) 32S
3 win hvnguyen (1403) aussie (1435) 53S
4 win aussie (1420) hvnguyen (1418) 57S
5 draw Kxl2222 (1468) aussie (1419) 119S
6 win aussie (1401) Kxl2222 (1486) 31S
7 lose haitrinh (1443) aussie (1416) 36S
8 lose haitrinh (1427) aussie (1432) 46S
9 lose aussie (1452) nguyen3896 (1292) 44S
10 win aussie (1431) gHeT (1622) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aussie, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames