anhGMdayEm
Cờ nhanh: 2123 W5729D1183L6552
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhGMdayEm (2149) Omygod (2245) 16F
2 draw tommyvan11 (2213) anhGMdayEm (2145) 42F
3 win anhGMdayEm (2107) tommyvan11 (2222) 25F
4 lose anhGMdayEm (2131) michael197 (2260) 40F
5 lose anhGMdayEm (2178) duckiller11 (1902) 50F
6 lose anhGMdayEm (2209) yenthanh (2220) 17F
7 win anhGMdayEm (2189) VietPham (1989) 22F
8 win ptchoanghai (2027) anhGMdayEm (2166) 39F
9 draw anhGMdayEm (2174) Cruxifix (2040) 55F
10 win anhGMdayEm (2158) thinh61 (1885) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhGMdayEm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames