aiviet
Cờ nhanh: 1438 W0D0L4
Cờ chậm: 1636 W20999D1255L21945)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win aiviet (1622) v2017 (1586) 27S
2 win v2017 (1601) aiviet (1607) 21S
3 win aiviet (1588) Suaboxoai (1693) 29S
4 lose Suaboxoai (1680) aiviet (1601) 19S
5 win aiviet (1586) tenla01 (1583) 39S
6 win ning (1545) aiviet (1571) 35S
7 lose aiviet (1582) hameco (1744) 23S
8 win behong (1802) aiviet (1560) 40S
9 lose donna1982 (1636) aiviet (1589) 13S
10 win aiviet (1577) tangshi (1447) 9S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aiviet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames