airport
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1810 W4548D974L5394)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nobita79 (1823) airport (1794) 62S
2 win minhcaca (1830) airport (1777) 53S
3 draw ha_nguyen (1828) airport (1776) 22S
4 win airport (1762) Phatlai1606 (1725) 32S
5 win VuongTu (1765) airport (1746) 41S
6 lose VuongTu (1749) airport (1762) 34S
7 win minhfic2 (1740) airport (1747) 42S
8 win thittamtang (1807) airport (1729) 29S
9 win kieuduy (1722) airport (1713) 42S
10 lose bactu456 (1666) airport (1730) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by airport, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames