abc9
Cờ nhanh: 1423 W5D0L10
Cờ chậm: 1844 W378D86L349)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win abc9 (1831) ups (1740) 107S
2 win SChung (1822) abc9 (1815) 26S
3 win abc9 (1802) dovanliem (1720) 30S
4 win Culunhappy (1570) abc9 (1793) 38S
5 draw atjoan (1789) abc9 (1793) 81S
6 lose abc9 (1807) TH13N (1840) 49S
7 win abc9 (1790) linhdang (1828) 14S
8 lose Cothe (1813) abc9 (1805) 12S
9 lose Cothe (1797) abc9 (1821) 11S
10 win abc9 (1810) cu75 (1664) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abc9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames