Win100
Cờ nhanh: 1665 W1034D15L1305
Cờ chậm: 1501 W1274D73L1431)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jimmyh (1548) Win100 (1515) 21S
2 lose australia02 (1594) Win100 (1529) 25S
3 lose Win100 (1545) Tam_Thap_Luc (1528) 47S
4 lose thuyhuong (1686) Win100 (1557) 61S
5 lose HSK (1551) Win100 (1573) 10S
6 lose Tam_Thap_Luc (1534) Win100 (1590) 29S
7 win Win100 (1575) Tam_Thap_Luc (1549) 36S
8 lose Win100 (1593) HSK (1519) 25S
9 lose lelai01 (1663) Win100 (1607) 49S
10 lose ahkowteoh38 (1644) Win100 (1622) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Win100, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames