Van_2lua
Cờ nhanh: 1483 W1D0L2
Cờ chậm: 1409 W449D13L1221)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguyenanh00 (1399) Van_2lua (1400) 50S
2 lose DangD (1631) Van_2lua (1409) 27S
3 lose DangD (1621) Van_2lua (1419) 20S
4 lose aznblinkers (1369) Van_2lua (1413) 27S
5 lose ntcdev (1461) Van_2lua (1427) 21S
6 win jhuynh (1420) Van_2lua (1411) 49S
7 lose vancotuong (1317) Van_2lua (1430) 58S
8 win highland5815 (1437) Van_2lua (1414) 41S
9 lose bonbopho (1457) Van_2lua (1429) 24S
10 win nguyentienan (1484) Van_2lua (1411) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Van_2lua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames