Van_2lua
Cờ nhanh: 1483 W1D0L2
Cờ chậm: 1421 W546D13L1464)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Van_2lua (1415) DangPham (1412) 60S
2 lose vovanphuoc (1412) Van_2lua (1431) 30S
3 lose Van_2lua (1440) ThuyTran (1678) 40S
4 win Van_2lua (1421) phachieuthuc (1542) 16S
5 lose Van_2lua (1431) guoying (1629) 30S
6 lose namtrang (1564) Van_2lua (1443) 31S
7 win davi12 (1561) Van_2lua (1423) 33S
8 win Van_2lua (1402) davi12 (1582) 25S
9 lose Van_2lua (1417) phusen (1443) 1S
10 lose laivang (1400) Van_2lua (1434) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Van_2lua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames