Tuy_Tam
Cờ nhanh: 2866 W55D25L1
Cờ chậm: 2578 W468D1313L273)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Tuy_Tam (2588) QuyCocTu (2413) 19S
2 draw Tuy_Tam (2599) QuyCocTu (2402) 23S
3 win CayTo_7_Mon (2525) Tuy_Tam (2570) 93S
4 draw CayTo_7_Mon (2523) Tuy_Tam (2572) 15S
5 draw CayTo_7_Mon (2520) Tuy_Tam (2575) 26S
6 draw Tuy_Tam (2579) NganUng_ (2506) 29S
7 win Tuy_Tam (2560) Francis (2341) 32S
8 draw THAY_ONG_NOI (2647) Tuy_Tam (2555) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames