Tuy_Tam
Cờ nhanh: 2004 W21D0L0
Cờ chậm: 2699 W369D819L235)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HaoVu (2423) Tuy_Tam (2715) 43S
2 draw Tuy_Tam (2714) ThePun (2744) 41S
3 win Tuy_Tam (2692) FireDragon (2531) 108S
4 draw ThePun (2747) Tuy_Tam (2689) 33S
5 draw ThePun (2751) Tuy_Tam (2685) 44S
6 draw ThePun (2755) Tuy_Tam (2681) 49S
7 win Tuy_Tam (2665) LongAn1984 (2389) 61S
8 win Tuy_Tam (2643) MongUoc (2476) 29S
9 draw Tuy_Tam (2654) MongUoc (2465) 14S
10 draw Tuy_Tam (2650) DocMa (2718) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tuy_Tam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames