Trum_San_Ga
Cờ nhanh: 1622 W18D2L14
Cờ chậm: 1970 W4575D860L4226)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuthuha (1986) Trum_San_Ga (1954) 25S
2 win Trum_San_Ga (1936) vuthuha (2004) 37S
3 win Notarock (1930) Trum_San_Ga (1903) 37S
4 win quockl (1911) Trum_San_Ga (1887) 63S
5 lose ThuyLeThe5 (1832) Trum_San_Ga (1905) 33S
6 win ThuyLeThe5 (1846) Trum_San_Ga (1891) 26S
7 win phucnguyen19 (1940) Trum_San_Ga (1873) 36S
8 lose ptchoanghai (1976) Trum_San_Ga (1886) 26S
9 win Trum_San_Ga (1867) ptchoanghai (1995) 19S
10 win letampa (1789) Trum_San_Ga (1853) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trum_San_Ga, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames