Trum_San_Ga
Cờ nhanh: 1766 W57D5L44
Cờ chậm: 2050 W6189D1231L5762)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trum_San_Ga (2086) vinhnguyendu (2008) 43S
2 win Tahungthinh (2063) Trum_San_Ga (2054) 36S
3 win Trum_San_Ga (2018) sodo (2100) 41S
4 lose Trum_San_Ga (2040) binh___dinh (2205) 65S
5 lose BaDuc118 (2028) Trum_San_Ga (2074) 38S
6 win Trum_San_Ga (2041) BaDuc118 (2061) 33S
7 lose Trum_San_Ga (2080) vinhnguyendu (1955) 34S
8 win Trum_San_Ga (2058) kowlooncity (1904) 38S
9 win Trum_San_Ga (2032) thuykinh_htl (1945) 25S
10 win Vitvamco2020 (1968) Trum_San_Ga (2003) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trum_San_Ga, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames