Trum_San_Ga
Cờ nhanh: 1593 W18D2L16
Cờ chậm: 1958 W4866D926L4504)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Trum_San_Ga (1923) Bacdau (1976) 100S
2 lose Trum_San_Ga (1951) Hoang_Sa__VN (2001) 19S
3 win Trum_San_Ga (1915) nh (1985) 29S
4 win Trum_San_Ga (1884) vinhgialai (1872) 44S
5 draw Trum_San_Ga (1884) vinhgialai (1872) 95S
6 win Trum_San_Ga (1859) davangvo (1747) 31S
7 win Trum_San_Ga (1821) leechang (1920) 30S
8 draw Trum_San_Ga (1815) leechang (1926) 12S
9 lose Trum_San_Ga (1836) lamltruong (2009) 50S
10 lose Trum_San_Ga (1871) MINHDUY2007 (1821) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trum_San_Ga, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames