Tontu100
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 1727 W8531D1861L9092)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tontu100 (1741) hungdeutsch (1783) 34S
2 lose CHY (1741) Tontu100 (1757) 26S
3 win caisan (1735) Tontu100 (1742) 20S
4 win thuy_linh (1843) Tontu100 (1723) 91S
5 lose thuy_linh (1830) Tontu100 (1736) 24S
6 win Tontu100 (1718) nch122003 (1806) 59S
7 lose nch122003 (1792) Tontu100 (1732) 43S
8 draw Vit_con (1784) Tontu100 (1731) 46S
9 lose Tontu100 (1747) nhatanh2020 (1738) 115S
10 lose Tontu100 (1761) dunggastl19 (1806) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tontu100, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames