Tichlich
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1615 W322D35L361)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose timlee28 (1886) Tichlich (1621) 16S
2 lose vantutu (1616) Tichlich (1637) 42S
3 lose vietkieulao (1642) Tichlich (1653) 22S
4 lose Tichlich (1668) minhhoangnet (1671) 41S
5 lose ck1 (1767) Tichlich (1681) 40S
6 lose Tichlich (1696) dando2008 (1700) 21S
7 lose Thonglu (1701) Tichlich (1712) 28S
8 win Thonglu (1717) Tichlich (1696) 22S
9 lose qthang68 (1751) Tichlich (1710) 21S
10 win Tichlich (1692) qthang68 (1769) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tichlich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames