Thuan_Pham
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1774 W827D234L842)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hattieu01 (1818) Thuan_Pham (1785) 25S
2 lose Thuan_Pham (1796) kingvn_2210 (1838) 47S
3 win hehehaha (1767) Thuan_Pham (1784) 17S
4 win Hueroiban (1807) Thuan_Pham (1771) 15S
5 lose Thuan_Pham (1782) kingvn_2210 (1819) 26S
6 win Thuan_Pham (1767) Dangsinhdhv (1870) 20S
7 win Thuan_Pham (1752) nguoibien (1870) 35S
8 win my2grt (1840) Thuan_Pham (1737) 33S
9 lose kingvn_2210 (1754) Thuan_Pham (1749) 34S
10 win Cully (1741) Thuan_Pham (1737) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thuan_Pham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames