Thietthach83
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1898 W713D216L624)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kienamazon (1857) Thietthach83 (1899) 33S
2 win bunsun_09 (1906) Thietthach83 (1883) 27S
3 win Thietthach83 (1862) dauleo (1682) 24S
4 win dauleo (1706) Thietthach83 (1838) 30S
5 win Thietthach83 (1823) Tomchan2020 (1795) 16S
6 lose Tomchan2020 (1778) Thietthach83 (1840) 68S
7 lose covocovan (1823) Thietthach83 (1857) 31S
8 lose VanThe (1841) Thietthach83 (1873) 28S
9 draw trainzz (1882) Thietthach83 (1873) 70S
10 lose phuchu (1880) Thietthach83 (1889) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thietthach83, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames