ThienLac
Cờ nhanh: 2249 W3182D603L3290
Cờ chậm: 2138 W54D2L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lethikimthoa (2255) ThienLac (2215) 38F
2 win thinh61 (2042) ThienLac (2193) 18F
3 win ThienLac (2168) thinh61 (2067) 33F
4 lose ThienLac (2180) CaturBatam (2550) 43F
5 win Omygod (2405) ThienLac (2133) 32F
6 lose sieuco123 (2307) ThienLac (2155) 53F
7 win ThuHieu85 (2055) ThienLac (2128) 23F
8 win ThienLac (2097) ThuHieu85 (2086) 14F
9 lose ihren (2171) ThienLac (2126) 34F
10 win ThienLac (2087) ihren (2210) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThienLac, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames