ThienLac
Cờ nhanh: 2261 W3388D631L3510
Cờ chậm: 2210 W57D2L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ky_thu_vit (2284) ThienLac (2293) 47F
2 win ThienLac (2260) namquan (2291) 27F
3 win ThienLac (2243) covuichoi (1993) 25F
4 win Song_Xa (2436) ThienLac (2198) 1F
5 lose Cuncon2908 (2487) ThienLac (2214) 30F
6 lose ThienLac (2228) nba4994 (2538) 22F
7 draw ThienLac (2222) changvnn (2333) 43F
8 win Song_Xa (2453) ThienLac (2175) 1F
9 win ThienLac (2140) bachvy00 (2196) 29F
10 win bolero9339 (2166) ThienLac (2105) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThienLac, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames