Tham
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2533 W152D13L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win heoheo14 (2306) Tham (2524) 82S
2 lose CuuVyHo (2695) Tham (2535) 71S
3 win viennong (2618) Tham (2516) 11S
4 win vosidao999 (2347) Tham (2505) 17S
5 lose ComAoGaoMam (2719) Tham (2515) 32S
6 win duongcolong (2411) Tham (2502) 24S
7 win vosidao999 (2362) Tham (2490) 33S
8 lose HOATIMCHOEM (2575) Tham (2503) 39S
9 win jiajia0215 (1828) Tham (2499) 47S
10 lose luuanhduc (2277) Tham (2522) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames