Tepriu2009
Cờ nhanh: 1699 W44D2L27
Cờ chậm: 1814 W664D58L661)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tepriu2009 (1832) ph717 (1745) 8S
2 lose leekc (1946) Tepriu2009 (1844) 24S
3 lose duyton (1890) Tepriu2009 (1859) 23S
4 win Tepriu2009 (1841) duyton (1908) 38S
5 win anle54 (1905) Tepriu2009 (1823) 34S
6 win Tepriu2009 (1809) RuazzitTo (1775) 22S
7 lose gary1145 (1868) Tepriu2009 (1823) 30S
8 lose Tepriu2009 (1838) gary1145 (1853) 38S
9 lose Chutzpah (1881) Tepriu2009 (1853) 57S
10 lose Tepriu2009 (1869) KU2003 (1866) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tepriu2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames