Tepriu2009
Cờ nhanh: 1699 W44D2L27
Cờ chậm: 1829 W839D74L841)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tepriu2009 (1811) BanN (1896) 43S
2 lose BanN (1882) Tepriu2009 (1825) 65S
3 win saomai_japan (1814) Tepriu2009 (1809) 50S
4 lose Tepriu2009 (1828) NguynTnT (1726) 32S
5 win Tepriu2009 (1812) kuan333 (1829) 24S
6 lose kuan333 (1813) Tepriu2009 (1828) 35S
7 win YSCH (1824) Tepriu2009 (1812) 87S
8 win Tepriu2009 (1795) YSCH (1841) 33S
9 win Tepriu2009 (1781) BaBua (1742) 19S
10 lose BaBua (1724) Tepriu2009 (1799) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tepriu2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames