TRANMINHCHI
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1456 W477D42L509)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SUSU2017 (1521) TRANMINHCHI (1470) 35S
2 lose TRANMINHCHI (1485) SUSU2017 (1506) 53S
3 lose Saulucsix (1510) TRANMINHCHI (1500) 62S
4 win LyNgoc (1480) TRANMINHCHI (1485) 16S
5 lose TRANMINHCHI (1498) totdau01 (1581) 18S
6 lose TRANMINHCHI (1512) totdau01 (1567) 49S
7 win LSEng (1463) TRANMINHCHI (1498) 47S
8 lose ngocnguyen (1483) TRANMINHCHI (1514) 59S
9 win Khicon_1212 (1497) TRANMINHCHI (1499) 39S
10 lose Khicon_1212 (1480) TRANMINHCHI (1516) 115S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TRANMINHCHI, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames