Swcumeo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2646 W84D201L50)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Swcumeo (2681) BacCai (2620) 39S
2 draw Swcumeo (2692) Doksuri (2501) 25S
3 win Swcumeo (2674) johnlegend (2442) 40S
4 draw BoogenMan (2605) Swcumeo (2678) 52S
5 win Swcumeo (2650) CuuVyHo (2597) 139S
6 draw CuuVyHo (2594) Swcumeo (2653) 64S
7 win KeVin__Le (2873) Swcumeo (2606) 66S
8 lose Swcumeo (2647) VC_VTQ (2482) 52S
9 draw Swcumeo (2646) xiexie1 (2674) 34S
10 win Swcumeo (2617) HOADA_KIEM_ (2577) 75S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Swcumeo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames