RedSummer_72
Cờ nhanh: 1924 W1878D102L1461
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose RedSummer_72 (1946) Tamkhong (1713) 64F
2 win RedSummer_72 (1937) diehard1 (1722) 41F
3 win RedSummer_72 (1923) RedRiver80 (1874) 23F
4 draw RedSummer_72 (1929) diehard1 (1716) 66F
5 win RedSummer_72 (1922) Kate_Tsui (1630) 20F
6 win RedSummer_72 (1913) manhhuyen82 (1687) 38F
7 win RedSummer_72 (1899) HC (1835) 31F
8 win RedSummer_72 (1883) Vitquacquac (1889) 33F
9 win khong_0 (1805) RedSummer_72 (1869) 31F
10 lose tiensuchamay (1909) RedSummer_72 (1884) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RedSummer_72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames