RedSummer_72
Cờ nhanh: 1876 W4714D321L3695
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HC (1799) RedSummer_72 (1894) 53F
2 draw HC (1796) RedSummer_72 (1897) 56F
3 lose Robo (2328) RedSummer_72 (1907) 1F
4 win RedSummer_72 (1899) Luongthuy029 (1625) 30F
5 win RedSummer_72 (1890) ChanhNiem (1660) 30F
6 win HC (1776) RedSummer_72 (1878) 29F
7 win freesw2019 (1799) RedSummer_72 (1864) 1F
8 lose oO_Oo (1779) RedSummer_72 (1883) 64F
9 lose RedSummer_72 (1901) Jer9376 (1813) 1F
10 lose Robo (2304) RedSummer_72 (1912) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RedSummer_72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames