Peartz
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1922 W377D30L311)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Peartz (1944) thanh368 (1724) 45S
2 win thanh368 (1734) Peartz (1934) 52S
3 lose davangvo (1845) Peartz (1953) 26S
4 win Peartz (1940) kuong_vuong (1857) 25S
5 win kuong_vuong (1871) Peartz (1926) 49S
6 lose icchanm (1897) Peartz (1961) 42S
7 win cearsars (1864) Peartz (1948) 48S
8 lose TRUNGTHANHVA (1976) Peartz (1963) 47S
9 win icchanm (1827) Peartz (1938) 44S
10 lose Dwight47 (1943) Peartz (1954) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Peartz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames