PC_BaVi
Cờ nhanh: 1538 W36D3L39
Cờ chậm: 1987 W1675D336L1606)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PC_BaVi (1967) hasinh (2116) 34S
2 win PC_BaVi (1942) GM_Duck (1834) 27S
3 lose yaoyao555 (2051) PC_BaVi (1969) 19S
4 win PC_BaVi (1955) sugus (1913) 55S
5 win TN2020 (1766) PC_BaVi (1945) 17S
6 win PC_BaVi (1934) TN2020 (1777) 25S
7 win PC_BaVi (1923) Jundat123 (1780) 26S
8 win PC_BaVi (1911) quynhtrang15 (1811) 65S
9 draw PC_BaVi (1910) Chesser01 (1944) 44S
10 win PC_BaVi (1898) xemdebiet (1797) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PC_BaVi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames