NhatDiemHong
Cờ nhanh: 2311 W4253D809L4347
Cờ chậm: 2099 W207D27L162)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NhatDiemHong (2267) caothang (2483) 30F
2 lose caothang (2462) NhatDiemHong (2288) 49F
3 lose NhatDiemHong (2312) caothang (2438) 28F
4 win caothang (2482) NhatDiemHong (2268) 24F
5 lose NhatDiemHong (2289) caothang (2461) 29F
6 win caothang (2507) NhatDiemHong (2243) 26F
7 lose NhatDiemHong (2261) caothang (2489) 34F
8 lose Omygod (2396) NhatDiemHong (2286) 31F
9 lose chuyenthua (2364) NhatDiemHong (2314) 24F
10 win NhatDiemHong (2276) Winz_lai (2383) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NhatDiemHong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames