NhatDiemHong
Cờ nhanh: 2219 W4244D808L4337
Cờ chậm: 2099 W207D27L162)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NhatDiemHong (2230) ME_CUNG (2637) 34F
2 win NhatDiemHong (2193) True_Player (2283) 57F
3 win Song_Xa (2392) NhatDiemHong (2147) 1F
4 win NhatDiemHong (2124) Hpman05 (1984) 19F
5 win NhatDiemHong (2088) Tonhungvip (2159) 91F
6 win letam1 (2061) NhatDiemHong (2056) 28F
7 win NhatDiemHong (2020) letam1 (2097) 31F
8 lose H0917172021 (2030) NhatDiemHong (2053) 74F
9 lose NhatDiemHong (2091) H0917172021 (1992) 49F
10 draw H0917172021 (1986) NhatDiemHong (2097) 98F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NhatDiemHong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames