NguaDenVn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1904 W2632D311L2559)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose UncleSam (1994) NguaDenVn (1917) 27S
2 lose NguaDenVn (1931) UncleSam (1980) 41S
3 lose NguaDenVn (1946) chiquyen888 (1964) 47S
4 lose chiquyen888 (1948) NguaDenVn (1962) 41S
5 win Tommy0 (1857) NguaDenVn (1949) 101S
6 lose tears (1899) NguaDenVn (1967) 68S
7 lose kesongsot (1986) NguaDenVn (1982) 24S
8 win skylight (1839) NguaDenVn (1970) 99S
9 win Phuly (2058) NguaDenVn (1951) 1S
10 win NguaDenVn (1931) Phuly (2078) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NguaDenVn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames