MyLove
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1734 W4925D603L4203)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguoibatbai (1680) MyLove (1752) 44S
2 win trantanphuc (1649) MyLove (1739) 34S
3 win trantanphuc (1663) MyLove (1725) 40S
4 lose ykc (1799) MyLove (1739) 16S
5 lose MyLove (1758) kenny_kenny (1644) 26S
6 lose kenny_kenny (1624) MyLove (1778) 27S
7 lose NamHao (1923) MyLove (1802) 57S
8 win cotuong48 (1740) MyLove (1788) 74S
9 win island777 (1670) MyLove (1776) 22S
10 win chingheng (1704) MyLove (1762) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MyLove, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames