MinhThu1509
Cờ nhanh: 1919 W170D19L135
Cờ chậm: 2334 W748D120L593)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ponticeger (2323) MinhThu1509 (2318) 30S
2 win MinhThu1509 (2301) ponticeger (2340) 47S
3 lose MinhThu1509 (2315) URfriend (2372) 21S
4 win URfriend (2390) MinhThu1509 (2297) 44S
5 draw machano (2118) MinhThu1509 (2302) 29S
6 draw MinhThu1509 (2306) phucnguyen (2140) 55S
7 win phucnguyen (2151) MinhThu1509 (2295) 39S
8 lose MinhThu1509 (2305) QuiNhon2021 (2494) 26S
9 lose QuiNhon2021 (2484) MinhThu1509 (2315) 30S
10 win duylinh2103 (2189) MinhThu1509 (2303) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MinhThu1509, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames