Little_tiger
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1728 W1131D82L880)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Little_tiger (1714) giaton (1655) 45S
2 lose Little_tiger (1729) davu (1732) 16S
3 lose iou0202 (1748) Little_tiger (1744) 42S
4 lose Little_tiger (1760) iou0202 (1732) 57S
5 win Little_tiger (1749) Tan5555 (1584) 79S
6 win Tan5555 (1595) Little_tiger (1738) 14S
7 win ducquangk (1741) Little_tiger (1722) 48S
8 lose ducquangk (1725) Little_tiger (1738) 22S
9 lose Little_tiger (1757) bo_cua_bong (1646) 27S
10 win cuoico (1737) Little_tiger (1742) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Little_tiger, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames