LeKyMa
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1788 W29D3L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thieulamtu07 (1848) LeKyMa (1787) 53S
2 win LeKyMa (1768) thieulamtu07 (1867) 34S
3 draw dell2288 (1735) LeKyMa (1769) 60S
4 win dell2288 (1728) LeKyMa (1754) 27S
5 lose Moneymrlook (1799) LeKyMa (1769) 3S
6 lose LeKyMa (1787) anloc2918 (1692) 1S
7 lose anloc2918 (1673) LeKyMa (1806) 1S
8 win funplay (1639) LeKyMa (1795) 23S
9 win cyy (1754) LeKyMa (1780) 46S
10 win thanh1987 (1942) LeKyMa (1759) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LeKyMa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames