Kiem_Vo_Anh
Cờ nhanh: 1516 W1D0L1
Cờ chậm: 2049 W4591D660L4185)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BaTunhamoi (1978) Kiem_Vo_Anh (2067) 41S
2 win Kiem_Vo_Anh (2047) vuduchy1 (2196) 32S
3 win Kiem_Vo_Anh (2031) bobenla2000 (2037) 19S
4 lose bobenla2000 (2021) Kiem_Vo_Anh (2047) 35S
5 draw Kiem_Vo_Anh (2050) Ng_Duc_Thanh (1925) 28S
6 draw hiennhan_75 (2046) Kiem_Vo_Anh (2050) 26S
7 lose ChieuBinhDao (1929) Kiem_Vo_Anh (2070) 16S
8 lose dauleo (1890) Kiem_Vo_Anh (2114) 29S
9 win hongki (2181) Kiem_Vo_Anh (2096) 41S
10 win NguyenVanDo (1872) Kiem_Vo_Anh (2087) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_Vo_Anh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames