Khuctran1
Cờ nhanh: 1437 W5D0L18
Cờ chậm: 1642 W3757D325L3754)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nvd (1675) Khuctran1 (1657) 30S
2 win Khuctran1 (1643) hocsinh (1589) 1S
3 lose hocsinh (1571) Khuctran1 (1661) 27S
4 win tammap (1829) Khuctran1 (1640) 31S
5 lose Caothu2 (1673) Khuctran1 (1655) 16S
6 lose Khuctran1 (1672) Bobobogordon (1623) 45S
7 win Bobobogordon (1638) Khuctran1 (1657) 50S
8 lose Tuong (1643) Khuctran1 (1673) 10S
9 win Tuong (1659) Khuctran1 (1657) 46S
10 lose HOANGQUYET73 (1560) Khuctran1 (1676) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khuctran1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames