K302708610
Cờ nhanh: 1547 W7D0L6
Cờ chậm: 1508 W211D26L246)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose K302708610 (1524) saty (1498) 33S
2 draw saty (1498) K302708610 (1524) 49S
3 win K302708610 (1511) van_vo (1435) 57S
4 lose van_vo (1416) K302708610 (1530) 71S
5 win K302708610 (1507) quangvinh61 (1757) 51S
6 lose quangvinh61 (1748) K302708610 (1516) 22S
7 win bay2 (1488) K302708610 (1501) 14S
8 lose K302708610 (1518) bay2 (1471) 28S
9 lose DanhBui1954 (1552) K302708610 (1533) 49S
10 win K302708610 (1516) DanhBui1954 (1569) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by K302708610, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames