JustPlay
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1767 W946D141L951)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw truong_vo_ky (1698) JustPlay (1769) 27S
2 draw JustPlay (1769) thangnguyen (1755) 42S
3 lose JustPlay (1781) Thiketoan (1899) 28S
4 lose tocdo1 (1624) JustPlay (1802) 35S
5 win JustPlay (1791) tocdo1 (1635) 24S
6 win AnhT (1733) JustPlay (1777) 16S
7 win JustPlay (1762) AnhT (1748) 19S
8 win hoangthy1961 (1746) JustPlay (1746) 29S
9 lose JustPlay (1759) thanthoai82 (1831) 21S
10 draw CoDonMA (1711) JustPlay (1760) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by JustPlay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames