Henry3010
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1641 W290D34L244)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Henry3010 (1626) lee1000 (1613) 55S
2 lose anthony (1597) Henry3010 (1643) 17S
3 win Henry3010 (1628) anthony (1612) 33S
4 win John_69 (1550) Henry3010 (1614) 28S
5 win Henry3010 (1600) John_69 (1564) 22S
6 lose Lyn (1485) Henry3010 (1620) 48S
7 lose Henry3010 (1641) Lyn (1464) 21S
8 win Henry3010 (1628) dongctbg2 (1546) 42S
9 lose toyan2 (1634) Henry3010 (1644) 63S
10 win Henry3010 (1628) toyan2 (1650) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Henry3010, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames