HAPL
Cờ nhanh: 1913 W163D14L122
Cờ chậm: 2012 W122D19L70)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HAPL (1933) van_hoi_hoa (1784) 26F
2 lose van_hoi_hoa (1763) HAPL (1954) 15F
3 lose Binhphong_Ma (1858) HAPL (1973) 84F
4 draw hoangvanmuon (1785) HAPL (1978) 71F
5 win Jer9376 (1996) HAPL (1961) 46F
6 lose HAPL (1976) Jer9376 (1981) 35F
7 lose HAPL (1988) bssk5 (2101) 48F
8 win bssk5 (2121) HAPL (1968) 60F
9 draw minhhngl (1994) HAPL (2013) 148S
10 draw trung1234 (1958) HAPL (1968) 148F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HAPL, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames