GT2013
Cờ nhanh: 2187 W2497D283L1819
Cờ chậm: 1847 W21D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GT2013 (2177) bon_hongson (2003) 27F
2 win bon_hongson (2014) GT2013 (2166) 24F
3 lose Mahathir91 (2263) GT2013 (2179) 55F
4 lose Mahathir91 (2249) GT2013 (2193) 34F
5 win hawk22 (2002) GT2013 (2183) 27F
6 win GT2013 (2172) hawk22 (2013) 34F
7 win thuy2410 (2162) GT2013 (2156) 14F
8 win samhmon (1948) GT2013 (2146) 43F
9 lose samhmon (1926) GT2013 (2168) 33F
10 lose GT2013 (2182) luuanhduc (2225) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GT2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames