GT2013
Cờ nhanh: 2203 W3027D335L2195
Cờ chậm: 1847 W21D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GT2013 (2218) uobbob1234 (2237) 27F
2 win chaigil3 (2172) GT2013 (2203) 26F
3 lose GT2013 (2239) cubo2012 (2159) 45F
4 win lunthu (2161) GT2013 (2210) 66F
5 lose kk92 (2303) GT2013 (2223) 32F
6 lose GT2013 (2237) kk92 (2289) 27F
7 win GT2013 (2227) gdbs (2052) 67F
8 win gdbs (2063) GT2013 (2216) 42F
9 lose mimi (2194) GT2013 (2233) 25F
10 win lemonTree (1919) GT2013 (2218) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GT2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames