Eagle
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1856 W1165D191L1242)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KiM_ (1813) Eagle (1873) 41S
2 win Eagle (1858) KiM_ (1828) 31S
3 win Eagle (1842) lucvinhdat (1842) 43S
4 win Eagle (1826) ChoiChoVui02 (1827) 38S
5 lose nls5591 (1822) Eagle (1842) 51S
6 win Eagle (1826) nls5591 (1838) 60S
7 win Eagle (1812) tetuongco (1751) 46S
8 lose Eagle (1829) tuxuong (1786) 52S
9 win dai_nhan2007 (1746) Eagle (1816) 49S
10 win Eagle (1802) dai_nhan2007 (1760) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Eagle, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames