Donghuong
Cờ nhanh: 1960 W1576D294L1586
Cờ chậm: 1606 W7D2L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ptchoanghai (2092) Donghuong (1985) 30F
2 lose Dadalili (2063) Donghuong (2013) 66F
3 win Donghuong (1995) juwen28 (2062) 41F
4 lose juwen28 (2048) Donghuong (2009) 24F
5 draw LaoAnMay (2059) Donghuong (2006) 54F
6 win XaXoai (1844) Donghuong (1995) 21F
7 lose bonglipie (2183) Donghuong (2005) 37F
8 lose bonglipie (2172) Donghuong (2016) 44F
9 draw hanoi2021 (1959) Donghuong (2017) 42F
10 win Donghuong (2002) hanoi2021 (1974) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Donghuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames