Doksuri
Cờ nhanh: 2781 W90D163L52
Cờ chậm: 2813 W160D764L142)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Doksuri (2790) PHI_YEN_BAN (2650) 91S
2 draw Doksuri (2797) Triple3 (2667) 55S
3 draw hungquadem (2840) Doksuri (2795) 45S
4 draw Doksuri (2798) hungquadem (2744) 49S
5 draw TotDoiDepDao (2807) Doksuri (2798) 55S
6 draw viennong (2785) Doksuri (2798) 44S
7 draw viennong (2785) Doksuri (2798) 29S
8 draw viennong (2785) Doksuri (2798) 27S
9 win Doksuri (2770) Vo_Hoang_Yen (2716) 51S
10 win KyThuVoTinh (2799) Doksuri (2735) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Doksuri, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames