DoiMoi1304
Cờ nhanh: 1431 W565D8L655
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DoiMoi1304 (1447) vuphong1795 (1439) 40F
2 lose vuphong1795 (1422) DoiMoi1304 (1464) 63F
3 lose cothuflitch (1370) DoiMoi1304 (1483) 27F
4 lose DoiMoi1304 (1503) cothuflitch (1350) 13F
5 lose DoiMoi1304 (1517) vanthan147 (1566) 39F
6 win DoiMoi1304 (1501) insomniac (1515) 35F
7 win DoiMoi1304 (1486) satthu_lode (1457) 47F
8 lose DoiMoi1304 (1502) Bighammer (1493) 26F
9 lose DoiMoi1304 (1514) tungcl (1616) 30F
10 lose panda01 (1442) DoiMoi1304 (1532) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DoiMoi1304, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames