DoiLaThe1168
Cờ nhanh: 1562 W987D34L967
Cờ chậm: 2053 W1300D142L1181)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hvcam (2010) DoiLaThe1168 (2070) 36S
2 win bmc123 (1977) DoiLaThe1168 (2057) 40S
3 lose DoiLaThe1168 (2073) ong_lai_do (2061) 34S
4 win DoiLaThe1168 (2061) gary1145 (1936) 36S
5 lose chem_123 (2264) DoiLaThe1168 (2082) 39S
6 lose DoiLaThe1168 (2111) kimxa_2020 (2150) 14S
7 win bachvy00 (2135) DoiLaThe1168 (2076) 38S
8 lose DoiLaThe1168 (2092) honganh1968 (2083) 55S
9 win DoiLaThe1168 (2081) Evangeline (1924) 34S
10 lose DoiLaThe1168 (2094) emxinthua (2191) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DoiLaThe1168, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames