Diemthoan
Cờ nhanh: 1486 W1912D41L2084
Cờ chậm: 1532 W72D5L73)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Diemthoan (1500) thoithem (1552) 42F
2 win Hung680210 (1460) Diemthoan (1485) 33F
3 win Diemthoan (1469) Hung680210 (1476) 31F
4 lose nhuhoa (1542) Diemthoan (1483) 30F
5 win Diemthoan (1467) quangnhat20 (1482) 31F
6 win namcam666 (1421) Diemthoan (1452) 51F
7 win Diemthoan (1436) namcam666 (1437) 51F
8 win Diemthoan (1420) xlapx (1431) 12F
9 win Diemthoan (1403) cogiaitri888 (1437) 57F
10 lose cogiaitri888 (1422) Diemthoan (1418) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Diemthoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames